لواشک ترش طعم راناس

1-9 از 9

لواشک پذیرایی

لواشک پذیرایی هفت میوه مخلوط ترش طعم راناس تولید شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی
فوری
450,000ريال

لواشک تخت هفت میوه ترش طعم

لواشک تخت هفت میوه تولید شده از میوه های انار، آلبالو، زرد آلو، سیب، آلو، زغال اخته و زرشک تازه بدون مواد افزودنی می باشد و دارای سیب سلامت می باشد
از 8,400,000ريال

لواشک رولی هفت میوه

لواشک رولی هفت میوه تولید شده از میوه های انار، آلبالو، زرد آلو، سیب، آلو، زغال اخته و زرشک تازه بدون مواد افزودنی می باشد و دارای سیب سلامت می باشد
از 6,400,000ريال